Zorg en onderwijs krijgen met de komst van de zorgplicht voor scholen steeds meer met elkaar te maken. Een ontwikkeling waar al de nodige stappen voor zijn gezet maar die toch een nieuwe verantwoordelijkheid met zich meebrengt met de nodige consequenties voor leerkrachten, (jeugd)zorg en opleidingen. Leerkrachten en schoolleiding verdiepen zich in zorgaspecten bij leerlingen en jeugdzorg gaat de samenwerking aan met het onderwijs. Een nieuwe rol is weggelegd voor de zorgcoördinator en schoolpsycholoog, een breed inzetbaar persoon die een op een met een probleemleerling kan werken maar die ook preventieve programma’s opzet, problemen signaleert en daar een aanpak voor bedenkt. Ondersteunende literatuur speelt bij al deze ontwikkelingen een informerende en verhelderende rol.

De serie Zorg en Onderwijs levert die ondersteuning met toegankelijke uitgaven: Theoretische achtergrondkennis in combinatie met praktische werkvormen, suggesties en voorbeelden.

De tekst van de vertaalde uitgaven is inhoudelijk door deskundigen waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie. De taal is helder en gebruiksvriendelijk, voorbeelden en casussen zorgen voor een prettige afwisseling en verduidelijking. Empirisch onderzoek en schoolbrede ervaringsgegevens laten zien wat wel en niet werkt. Te downloaden praktische handvatten zijn beschikbaar via deze website.

De uitgaven bieden (aankomend) leerkrachten, schoolpsychologen, schoolmaatschappelijk werkers, counselors, orthopedagogen, intern begeleiders, veiligheids- en zorgcoördinatoren, en iedereen die met kinderen werkt binnen een schoolse omgeving een kader om met probleemleerlingen om te gaan, aanknopingspunten voor een preventieve aanpak en handvatten voor begeleiding van leerlingen die meer zorg nodig hebben.


Titels

= Algemeen | = Basisonderwijs | = Voorgezet onderwijs

Nieuwsbrief


Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hier in voor de digitale nieuwsbrief:[advertenties]