Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs

Hoe de school jongeren kan ondersteunen bij het Opgroeien & Ingroeien in de samenleving
Inclusief DVD

Auteurs: Johan Hamstra | Dolf Hautvast | Otto de Loor


Scholen in het voortgezet onderwijs staan voor de vraag hoe zij hun pedagogische opdracht adequaat kunnen invullen en wat zij de leerlingen in dat kader kunnen aanbieden. Ook de wet vraagt dat aan scholen door nadere invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. (Art 17, wet op het VO)

Door in te gaan op de ondersteunende taak van de school bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid, talenten en identiteit van de leerling en de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot een actief participerend lid van de maatschappij biedt dit praktijkboek scholen en leerkrachten een duidelijke handreiking.

Wat vraagt dit vakmanschap van docenten in de dagelijkse interactie en omgang met de leerlingen; ook als het in de klas soms lastig of spannend wordt? Wat betekent het voor het inhoudelijk kader om een passend en uitdagend leerstofaanbod voor leerlingen te kiezen? Hoe geef je invulling aan zogenaamde interne stages op school die bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie en hoe organiseer je ze? Ook de verschillende pedagogische competenties die voor het uitvoeren van al deze taken nodig zijn komen uitgebreid aan de orde. De aansprekende casuistiek biedt daarbij herkenning en inspiratie.

Johan Hamstra actualiseerde samen met Dolf Hautvast en Otto de Loor drie eerdere publicaties die de auteurs hebben geschreven in het kader van hun werkzaamheden voor het APS vanaf 2006. Het pedagogisch aspect van het vakmanschap van de leraar speelt een relevante rol bij de opbrengsten van het onderwijs. Dat wordt in deze publicatie duidelijk aangetoond.

Bekijk hieronder enkele fragmenten van de bijbehorende DVD

En wij gaan engels doen!

De dagelijkse interactie

Leren waarnemen