Ga d'r maar uit!

Orde en een veilig klimaat op school en in de klas

Auteurs: Marien Lokerse


Van alle gedragingen die je binnen scholen tegenkomt is agressie de meest ontwrichtende. Ontwrichtend omdat uitingen van agressie zo’n grote impact hebben op de direct betrokkenen, maar ook op rest van de klas, de school, de ouders en soms nog verder daarbuiten. Hoe ga je daar goed en doeltreffend mee om, het liefst terwijl je alle betrokkenen binnenboord houdt? Wat kunnen wij als leerkrachten en scholen doen om agressie op scholen te voorkomen? En wat kunnen wij doen als het eenmaal misgaat? Hoe kunnen wij agressieve leerlingen helpen beter met hun emoties om te gaan?

Ga d’r maar uit biedt concrete antwoorden en oplossingen op vragen rondom orde houden en agressie in en rondom de klas. Daarnaast geeft het inzicht in de achtergronden van agressief gedrag en een overzicht van werkvormen die curatief kunnen worden ingezet wanneer er eenmaal sprake is van agressie. Geen wetenschappelijk gefundeerde methode vol voetnoten en verwijzingen, maar een handzame en leesbare ondersteuning voor zowel de beginnende als de ervaren leerkracht.

Uiteindelijk hebben leerkrachten en scholen een gezamenlijk doel, namelijk dat alle kinderen hun weg zullen vinden naar geluk en harmonieus samenleven.

Marien Lokerse is docent/trainer en ambulant begeleider en is gespecialiseerd in leerlingen met lastig gedrag en/of een gebrekkige agressieregulatie. Hij werkt vooral binnen het onderwijs en verzorgt onder meer nascholing en bijscholing voor docenten.

Een goed geschreven boek vanuit de praktijk. Van groot belang voor elke docent in het voortgezet onderwijs.
Ir. J. Bulens voor de NBD Biblion.